Основните функционалности в самият уебинар и разположенията по екрана им:

  1. Уголемяване/намаляване на екрана
  2. Заглушаване/Звук на микрофона
  3. Спиране/Включване на камерата
  4. Виж останалите участници
  5. Виж съобщенията в общия чат или директни такива
  6. Напусни срещата

Благодарим ви, че сме заедно!

Navigation

Categories